Wie zijn wij?

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Als Stichting Leergeld Midden-Groningen richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van Leergeld Nederland

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Stichting Leergeld Midden-Groningen

Stichting Leergeld Midden-Groningen is opgericht in oktober 2005 en is operationeel vanaf januari 2008.

Organisatie

Dagelijkse leiding:
Vrijwillig medewerker: Johan Drent en Marga Kraster
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds: Johan Drent en Marga Kraster

Bestuur:

  • Dhr. Harry Meijer, voorzitter
  • Dhr. mr. Abel Elzinga, secretaris
  • Dhr. Johan Drent, penningmeester
  • Mevr. Gea Harms, lid